דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

FRM_SSW14


סגירת תואר בוגר
בית הספר לעבודה סוציאלית
יש למלא טופס זה רק לאחר בדיקת גיליון הציונים הלא רשמי שנשלח אליך במייל
רק לאחר קבלת הטופס המלא יונפק אישור זכאות
לאחר הנפקת אישור הזכאות וגיליון הציונים לא יהיה ניתן לערער עליהם או לשנותם

שפה:שם פרטי:שם משפחה:
עברית:
אנגלית:
ערבית:
* אם שמך המלא כיום אינו השם בו נרשמת לאוניברסיטה, יש לצרף צילום תעודת זהות עדכני.
מספר זהות:
כתובת:
טלפון:נייד:
דוא"ל:

אבקש להוציא לי אישור זכאות לתואר בוגר (נא לבחור את הפרטים הרלוונטיים):
עבודה סוציאלית
במסלול:
אם סימנת תוכנית משולבת עם הפקולטה למדעי הרוח/חברה, נא לציין את שם החוג:

במידה ולמדת בתוכנית המשולבת, יש לוודא כי החוג השני מעביר את השקלול הסופי שלכם לתואר למזכירות תוכנית הבוגר.


להלן הערותיי לתדפיס (אם יש קורסים עודפים נא לציין כאן):


לא נבחר קובץ
הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים.

מטרת טופס זה היא לאפשר לבוגרי בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית להגיש בקשה מקוונת לרישום בפנקס העובדים הסוציאליים. בכפוף להסכמתך, המידע שיימסר על ידך בטופס ומידע אישי אודותייך שמצוי באוניברסיטה (שמך המלא, מספר ת"ז, ופרטי תוכנית הלימודים שלמדת) יועבר למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (להלן – "המשרד") לצורך ביצוע הרישום בפנקס.
אני מאשר/ת שקראתי את הצהרת הפרטיות ואני מסכימ/ה להעברת המידע למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, כמפורט לעיל.