דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

FRM_SSW18


טופס בחירת התמחות – מוסמך בעבודה סוציאלית
בית הספר לעבודה סוציאלית
רקע: כחלק מתכנית המוסמך בעבודה סוציאלית יכול תלמיד לבחור ללמוד "התמחות" בתחום מוגדר (לפחות 12 נ"ז).
אין חובה לבחור התמחות, והדבר לא יצוין על גבי תעודת הגמר (אלא על גבי גיליון הציונים בלבד).
הלימודים במסגרת ההתמחויות כוללים שיעורי חובה, שיעורי בחירה, ופרקטיקום/סמינר עיוני או סמינר מחקר.
חלקם של השיעורים מתקיימים כבר בסמסטר הראשון ללימודים ועל כן הרישום המוקדם להתמחות הינו בעל חשיבות רבה.
לצורך רישום, אנא מלאו טופס זה:

שם פרטי:שם משפחה:
מספר זהות:
טלפון:דוא"ל:

אני לומד/ת ב:

אני מעוניין/ת בהתמחות:
לפני הבחירה, אנא עיינו בפירוט המגמות המופיע בתוכנית המוסמך וברשימה המעודכנת של הקורסים המוצעים במסגרת ההתמחויות השונות באתר ביה"ס