דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

הפעלה מהירה


טופס בחירת התמחות
בית הספר לעבודה סוציאלית
רקע: כחלק מתכנית המוסמך בעבודה סוציאלית יכול תלמיד לבחור ללמוד "התמחות" בתחום מוגדר (לפחות 12 נ"ז).אין חובה לבחור התמחות, והדבר לא יצוין על גבי תעודת הגמר (אלא על גבי גיליון הציונים בלבד). הלימודים במסגרת ההתמחויות כוללים שיעורי חובה, שיעורי בחירה, ופרקטיקום/סמינר עיוני או סמינר מחקר. חלקם של השיעורים מתקיימים כבר בסמסטר הראשון ללימודים ועל כן הרישום המוקדם הינו בעל חשיבות רבה. לצורך רישום, אנא מלאו טופס זה.
שם פרטי:שם משפחה:
מספר זהות:
טלפון:דוא"ל:

אני לומד/ת ב:

*במגמת ניהול, ארגון ומדיניות, ניתן להירשם ל-2 התמחויות: ילדים ומשפחה ומוגבלות, שיקום ובריאות הנפש

אני מעוניין/ת בהתמחות:
טיפול זוגי ומשפחתי
טראומה
מוגבלות, שיקום ובריאות הנפש
מדיניות חברתית

לפני הבחירה, אנא עיינו בפירוט המגמות המופיע בתוכנית המוסמך וברשימה המעודכנת של הקורסים המוצעים במסגרת ההתמחויות השונות באתר ביה"ס