דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

אישור הגעה לטקס מוסמך

 

 

     

אישור הגעה – טקס חלוקת תעודות מוסמך תשע"ט
ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד
11.6.19
שם פרטי:
שם משפחה:
מספר זהות:
טלפון:
דוא"ל:
תכנית:
כמה מלווים:

אם ישנו צורך בעזרה בנגישות, אנא ציינו:

המידע שתמסור בטופס ישמש לצורך הטיפול ברישום לטקס ונדרש על מנת להסדיר את השתתפותך