דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

FRM_SSW21_He


 
 
     


טופס רישום לפוסט-דוקטורט – בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית
פרטים אישיים
שם פרטי:שם משפחה:
מספר זהות:
שם באותיות לטיניות
דוא"ל:מין:
אזרחותשנת לידה:
כתובת
רחובעיר:
מיקוד:טלפון:
נייד:
שם המנחה:

לימודים באוניברסיטה העברית בירושלים
?האם היית סטודנט/ית באוניברסיטה העברית
?האם היית רשום/מה כפוסט-דוקטורנט/ית באוניברסיטה העברית
אם בן, נא לציין את שנת הלימודים האחרונה באוניברסיטה העברית בירושלים:
נא לציין את מספר הסטודנט באוניברסיטה העברית בירושלים:

פרטים על הדוקטורט - בעברית או באנגלית:
שם המוסד:תחום התמחות:
שנת קבלת הדוקטורט:
אם הוגשה העבודה ועדיין אין אישור סופי, נא ציינו תאריך הגשה

הצהרה:
מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים.

​​​​​​