דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
נווט למעלה
כניסה

בית הספר לעבודה סוציאלית

:

הערכה למעורבות החברתית

hujiLogoNew.JPG
sswNew.png

הערכה למעורבות החברתית
ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד
סמסטר:
שם פרטי:שם משפחה:
שם הסוכנות:דוא"ל:

שם הסטודנט:מספר זהות:

נא להתייחס בהערכה לנושאים הבאים:
1.תיאור עבודת הסטודנט (עם מי נפגש, לאיזו מטרה, ומה עשה בפגישות אלה).


2.מחויבותו למפגשים עם האנשים עמם היה בקשר.


3.כוחות הסטודנט כפי שבאו לידי ביטוי בעבודתו (כישורים, מיומנויות, תהליכים וכד').


4.תחומים וכישורים בהם מומלץ לפתח כוחות בעתיד (על בסיס קשיים שזוהו בהווה).


5.הסטודנט כלומד (השתתפות בהדרכות, תרומה והתרמות, יכולת למידה ויישום).


6.מחויבותו להדרכה.


7.הערות והמלצות.


8.הערכתך הכללית לעבודת הסטודנט במעורבות החברתית.